Прояви на клуб „Млад журналист” в Професионалната гимназия

   От началото на учебната година в Професионалната гимназия в Кубрат работи клуб „Млад журналист“. Членовете му, с ръководител преподавателката по български език и литература Росица Неделчева, извършват дейности по проекта „Да направим училището привлекателно за младите хора”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Сбирките на клуба са един път седмично, след учебните часове. В него участват ученици от 9, 10 и 12 клас. В една от поредните инициативи учениците се срещнаха с кубратския журналист Светломир Киров. Той разказа подробности за своя творчески път и очерта основни практики в професията. Неотдавна членовете на клуба имаха своята първа представителна изява. Те показаха пред своите съученици първия за тази година брой на училищния вестник. Той съдържа интересни неща от света на спорта и здравословното хранене, сведения за музикални изпълнители, ученически бисери и забавни поздравителни картички. Всеки от авторите представи своята страница от вестника. Представена бе и презентация за цялостната дейност на клуба от началото на учебната година.

 

Назад