Предстоящо заседание на Общински съвет - Кубрат на 26.01.2011 г.

   На 26.01.2011 г. от 10:30 ч. ще се проведе сесия на Общински съвет - Кубрат. Пълният дневен ред можете да видите оттук.
   Сред точките са:
   - приемане на изменение в Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кубрат;
   - изменение и допълнение на Наредба № 17 за определяне размера на местните данъци на територията на община Кубрат;
   - приемане отчета за изпълнение на бюджета на Община Кубрат към 31.12.2010 г.;
   - кандидатстване с 4 проектни предложения по различни национални и европейски програми.

 

Назад