Близо 400 членове набра БЧК в Кубрат

   Червенокръстката организация в община Кубрат разполага с 383 членове, сформирани в 15 дружества. Това съобщи председателят на общинския съвет на БЧК Танжу Фетта по време на Общото отчетно събрание на организацията. В него участие взе д-р Милена Кехайова, директор на областната организация на Българския червен кръст в Разград.
   През годината от интервенционните запаси па Европейския съюз са получени и раздадени 3351 килограма хранителни продукти на 508 нуждаещи се от общината. С хранителни пакети са подкрепени 30 деца в риск и 30 деца с увреждания.
   Обучение по „Водноспасителен минимум“ са преминали 1395 ученици в 64 курса. От тях 1089 са деца до 15 години. По първа долекарска помощ са обучени 108 кандидат-водачи на МПС.
   В рамките на отчетното събрание бе приета дейността на червенокръстката организация в Кубрат. След това д-р Милена Кехайова проведе обучение за работа на членовете на БЧК в бедствена зимна обстановка.

 

Назад