Публично обсъждане на проектобюджета на община Кубрат за 2015 г.

   В ритуалната зала на читалището в Кубрат се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на община Кубрат за 2015 година. Присъстваха заместник-кметовете на общината Снежана Георгиева и Осман Чауш, председателят на общинския съвет д-р Ибрахим Яхов, служители в общинската администрация, граждани.
   Рамката на проектобюджета представи Снежана Георгиева. Нямаше никакви мнения, предложения и въпроси.

 

Назад