Общинският кмет на Кубрат Ремзи Халилов навърши 60 години

   На 13 декември 2014 г., в събота, навръх рождения си ден, кметът на община Кубрат Ремзи Халилов чества 60-годишния си юбилей. На този пост той е вече в края на четвъртия си мандат и с общо 16 години начело на общината. Това го прави най-дългогодишния общински кмет в Разградска област. Да го уважат, на тържеството присъстваха кметове и общински съветници, всички служители от общинската администрация.
   През годините на неговото управление бяха реализирани редица проекти, свързани с подобряване инфраструкгурата и благоустрояването на града и общината. Сред тях е най-мащабния проект в историята на Кубрат "Строителство и реконструкция на вътрешната водопроводна и канализационна мрежа на Кубрат и разширение на пречиствателната станция за отпадни води" на стойност 46 434 021 лева, който е в последната година на реализацията си.
   Поздравления и подаръци кметът Ремзи Халилов получи от името на кубратското читалище - от неговия секретар Гинка Денчева, от името на селските кметове от общината - от кмета на село Севар Несибе Кедикова и от името на служителите в общинската администрация - от секретаря на общината инж. Хюсние Мустафова. Приятна изненада бе и полученият поздравителен адрес от най-известната кубратчанка Лили Иванова. От своя страна г-н Халилов почерпи щедро всички присъстващи.

 

Назад