Клуб „Просвещение“ в Кубрат навърши 30 години

   С много настроение учителите-ветерани от Кубрат честваха 30-годшнния юбилей на своя клуб „Просвещение“. Приветствия и подаръци по случай празника поднесоха заместник-кметът на община Кубрат Снежана Георгиева от името на кмета Ремзи Халилов, областните председатели на Съюза на пенсионерите Иванка Добрева и на Съюза на инвалидите Радослав Няголов в Разград, общинският председател на Съюза на пенсионерите Стоян Ангелов, директорът на СОУ „Христо Ботев“ Татяна Дочева, представители на ОУ „Христо Смирненски“ и читалището в града. Прочетени бяха и поздравителни адреси, получени от други клубове и институции.
   Юбилейно слово произнесе председателят на клуб „Просвещение“ Д. Златева, а за дейността на организацията, през тези тридесет години разказа бившият негов председател Петранка Димитрова.
   Клубът е създаден през ноември 1984 година, а пръв го оглавява дългогодишният учител и директор на ОУ „Христо Смирненски“ Йорданка Проданова. През 1991 г. в него членуват вече 49 души. Многобройни са проведените инициативи - срещи и обмяна на опит с други клубове, включително и от побратимения град Омол в Швеция, екскурзии в страната и чужбина, излети, подреждане на различни изложби, благотворителна дейност и други.
   На юбилейното честване на бившите председатели на клуба бяха поднесени цветя и подаръци.
   В художествената програма взеха участие второкласници и групата за стари градски песни към читалището. Имаше много музика, а учителите-ветерани, забравили годините си, пяха, играха и се веселиха от сърце.

 

Назад