Кубратското читалище отчита добри резултати при финансов недостиг

   В Кубрат се проведе общо събрание на членовете на Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий - 1891“. На него присъстваха заместник-областният управител Иван Борисов и заместник-кметът на общината Снежана Георгиева.
   Отчет за дейността на читалищното настоятелство за периода 30 септември 2013 година - 25 ноември 2014 година направи председателят на читалището Руси Русев. В него, наред с положителните резултати и някои самокритични бележки, бе отбелязано, че не са достатъчни финансовите средства за постигане на по-високи цели. Независимо от това, кубратското читалище продължава напред по пътя на задоволяване на културните потребности на жителите на града.
   Приети бяха насоки за дейността през 2015 година, свързани с търсенето на спонсори и по-активната работа с училищата, накрая бяха направени някои промени в устава на читалището.

 

Назад