Публично обсъждане на Проектобюджет 2015 г.

   Кметът на Община Кубрат на основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.22, ал.2 от Наредба №12 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, кани жителите на Община Кубрат, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на 17.12.2014 г. от 13:30 ч в Ритуалната зала на читалище „Св. Св. Кирил и Методий“ на Община Кубрат на публично обсъждане на проекта за бюджета за 2015 г. на Община Кубрат.

   Уважаеми съграждани,
   Предстои приемането на бюджета на Община Кубрат за 2015 година. По традиция това става след обществено обсъждане с местната общественост. Водени от убеждението, че разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето и те трябва да се вземат с активното участие на гражданите, очакваме Вашите мнения, препоръки и предложения за включване в Бюджет 2015 на Община Кубрат. Материалите по проекта за бюджет за 2015 може да получите от финансово-счетоводния отдел на Община Кубрат.
   ОЧАКВАМЕ ВИ!

 

Назад