Кубратска учителка на обучение в Австрия

   В СОУ „Христо Ботев“ в Кубрат се работи по новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт - Еразъм +, Ключова дейност 1. Проектът „Знаещи учители. Можещи ученици. Успешно училище“ е с продължителност две години и включва дейности за повишаване компетентността на учителите чрез обучения в различни европейски страни.
   На обучение в Австрия по този проект бе Мая Радева - главен учител 5-12 клас. В квалификационната форма взеха участие учители и инструктори на хора с увреждания от България, Гърция, Кипър, Литва, Латвия, Швеция, Финландия и Испания. Темата на курса бе „Образование на бъдещето с айпад и таблет“. Той се проведе в град Грац, в организацията „Atempo“ и представи възможностите за интегриране на мобилните устройства в учебния процес и в различни форми за повишаване на квалификацията.
   Смартфоните и таблетите се разпространяват бързо във всички училища и обучителни институции, тъй като чрез тях се осигурява непрекъснат достъп до информация, писане, сканиране, заснемане, актуализиране на база данни, ориентиране чрез вградената навигационна, пресмятане на разходи, планиране на събития и т. н. С използването на мобилните устройства се повишава мотивацията за учене; предлагат се нови възможности за организиране на индивидуалното и груповото обучение; подобрява се микроклиматът в класната стая и се стимулира творчеството и личностната изява. При мотивиран избор на приложения и правилно използване на мобилните устройства може да се подобри качеството на преподаването и обучението. Мобилните устройства предлагат подходящи приложения за хора с обучителни трудности и за хора с увреждания.
   Програмата на курса включваше: представяне на списък с приложения за айпад и таблет, които могат да се използват в процеса на обучение; демонстрация на използването на Apple TV; усвояване на умения за работа с айпад и приложението „Keynote“; практически занятия; създаване на презентации, видео чрез използване на подходящи приложения и представяне на продуктите в края на обучението; заснемане на интервюта на участниците в курса; споделяне на успешни практики от учители от различни европейски държави; съвети за подобряване на безопасността в интернет; демонстрация на вградената в айпад достъпност за хора с увреждания.
   Гост лектор представи финландската образователна система и направи анализ на постиженията в световното изследване за грамотност PISA. Акцентът в неговата презентация беше поставен върху факторите, определящи успехите на образованието във Финландия: безплатно образование, включително и висшето; учителите имат магистърска степен и им се осигурява пълна независимост и свобода в работата; в училищата се предлага безплатен обяд; няма национално оценяване на постиженията на учениците; има три фази на подкрепа за учениците - ранна, интензивна и за децата със СОП; предучилищното образование стартира на 6, а училищното - на 7 години.
   В програмата на курса беше включена визита в първото „айпад - училище“ в Австрия - основно училище в град Йенерсдорф. То предлага обучение на 400 ученици на възраст 11-14 години, а броят на мобилните устройства е 200. Всички желаещи са включени в класове, в които обучението се извършва с айпад и подходящ софтуер /Showbie/. При постъпване в училището родителите избират в каква паралелка да се обучават децата им - с или без интензивно приложение на мобилни устройства.
   С голям интерес участниците проследиха демонстрациите на „Augmented reailti“ /Подсилена реалност/ - технологията, при която устройството разчита кодирана информация и създава триизмерни образи на екрана. Бяха показани приложения с образи по анатомия, здравно образование и модели на динозаври.
   Събитието даде възможност за споделяне на професионален опит с учители от цяла Европа и се създадоха взаимоотношения с перспектива за бъдещо сътрудничество.

 

Назад