Предстоящо обучение на одобрените и резервни преброители и контрольори

   На 24 януари 2011 г. /понеделник/ от 8.30 до 17.00 часа в стола на Домашен социален патронаж /бившия стол на гимназията/ в гр. Кубрат ще се проведе целодневно обучение на одобрените и резервните преброители и контрольори.
   На обучението ще бъде разяснен начинът за попълване на преброителните карти и ще им бъдат разяснени правата и задълженията – и на преброителите, и на контрольорите. След това ще бъдат сключени граждански договори с присъствалите на цялото обучение преброители и контрольори.
   Отсъствалите ще бъдат заменени от резервите.
   ПРИСЪСТВИЕТО Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

 

Назад