Деца се срещнаха с ръководството на града

   Под мотото „Един ден в моята община“ в заседателната зала на общинската администрация в Кубрат се състоя среща на ученическия парламент при СОУ „Христо Ботев“ с ръководството на града. В нея участваха и ученици от Професионалната гимназия. Присъстваха кметът на община Кубрат Ремзи Халилов, неговите заместници Снежана Георгиева и Осман Чауш, председателят на общинския съвет д-р Ибрахим Яхов, директорът на дирекция „Хуманни дейности“ при общината Стефан Калинов.
   Кметът Халилов запозна учениците с изградените в последно време крупни обекти в общината и с тези, които са в процес на изграждане. Говори и за образователната система в общината, която явно се нуждае от оптимизация, което ще стане на „кръгла маса“ през месец април 2015 година.
   Учениците пък направиха свои предложения и зададоха въпроси, свързани с опазването на детските и спортните площадки, паркове и градинки, събирането на битовите отпадъци, отпускането на стипендии за изявени ученици, извънкласните занимания, безстопанствените кучета и други.

 

 

 

Деца се срещнаха с ръководството на града Деца се срещнаха с ръководството на града Деца се срещнаха с ръководството на града

Назад