Кубратски ученици разгледаха експозиция за историята на града

   Възпитаниците на всички училища в Кубрат се запознаха С историята на града, като организирано посетиха и разгледаха експозиция по темата в сградата на общината.
   Те внимателно слушаха разказа на заместник-кмета Снежана Георгиева, която разкри интересни факти за възникването и развитието на населеното място.
   Инициатива е част от събитията, посветени на четирите юбилейни годишнини на Кубрат. Навършват се 390 години от възникването на селището, 80 години от именуването му, 65 години от обявяването му за град и 30 години от създаването на Историческия музей.

 

 

 

Кубратски ученици разгледаха експозиция за историята на града Кубратски ученици разгледаха експозиция за историята на града Кубратски ученици разгледаха експозиция за историята на града

Назад