Списък на одобрените от НСИ преброители и контрольори за участие в Преброяване 2011 г.

   Основната задача на преброяването на населението е получаване на статистически данни общо за страната и по отделни административно-териториални деления за броя и състава на населението по пол, възраст, образование, икономическа активност и други демографски и етно-културни признаци, за размерите и характеристиките на сградния и жилищен фонд в зависимост от конкретната социално-икономическа и демографска ситуация на страната.
   Преброяванията на населението през последните десетилетия обикновено включват въпроси за наличния сграден, жилищен и вилен фонд, и за жилищните условия на населението.

 

 

Списък на одобрените преброители и контрольори за участие в Преброяване 2011 г. Версия за Acrobat Reader

 

Назад