Кубратският музей навърши 30 години

   Навършиха се 30 години, откакто музейната сбирка на Кубрат има собствен дом. През 1984 г., след реставрирането на къщата на Петър Иванов - Комитата, тя се премества там от читалището в града. От 1989 г. до 1998 г. музеят е затворен и не функционира. От 1998 г. до наши дни, той посреща посетители от града, цялата страна и чужбина. Музейната сбирка е подредена в четири малки зали. В първата са показани археологическото карта на общината с отбелязаните на нея 36 археологически паметника. Тук се намират и част от 424-те единични находки, намерени, както в селищната могила в местността „Янка“, така и в цялата община.
   Зала №2 е посветена на национално-освободителните борби и участието на населението от общината във войните. Тук централно място е отделено на Петър Иванов - Комитата - неговата автобиография, личното му оръжие, негови лични вещи, снимки и вещи на семейството му. В третата зала са експонирани предмети и снимков материал, отразяващ миналото на занаятчийството, селското, ловното и горско стопанство, културата и образованието, търговията, общинската администрация, етнографията. Четвъртата зала носи името „Личности с особени заслуги за Кубрат“. Тук могат да се видят двете истории на Кубрат с автори Димитър Николов - за периода 1878 г. - 1944 г. и Борис Илиев - 1944 г. - 1999 г. Има още снимков материал, писма, плочи, касети за живота и творческата дейност на Иван Чунчев, проф. д-р Трифон Георгиев, проф. Стефан Гайдарджиев, Христо Шопов, Лили Иванова, з.м.с. Стоянка Хараланова, Христо Иванджиков, Люба Баева, Иван Иванов и други. Гордост за музея е и таблото със списъка и снимките на кметовете на селището от 1879 г. до наши дни. Въпреки недостига на средства и днес не липсват ентусиасти, които със своята проучвателска, събирателска и дарителска дейност продължават да попълват експозицията на музея, за да е той посещавано място от малки и големи и извор на гордост от миналото на родния край.

 

 

 

Кубратският музей навърши 30 години Кубратският музей навърши 30 години Кубратският музей навърши 30 години
Кубратският музей навърши 30 години Кубратският музей навърши 30 години Кубратският музей навърши 30 години

 

Назад