Весел празник с кубратски ученици

   Денят на музиката бе отбелязан и в Кубрат. Той се превърна във весел празник за учениците от вторите класове на СОУ „Христо Ботев“ с класни ръководители П. Овчарова, Н. Халилова и Е. Игнатова. Децата гостуваха в ритуалната зала на читалището в града.
   Секретарят на читалището Гинка Денчева и библиотекарките въведоха децата в света на музиката. Музикантите от оркестър „Славяни“ към читалището показаха различни музикални инструменти. Ръководителят на музикалната школа Виолета Димитрова предизвика голям интерес със своя разказ за трите стълба на музиката. На гости на децата бяха и нотите и ключът „сол“.
   Накрая музикантите посвириха, а децата тропнаха весело хорце.

 

Назад