Информационна среща по ОПАК

   На 07 октомври 2014 г. от 14.00 часа в Ритуалната зала на НЧ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Кубрат, находящо се срещу главния вход на Общинска администрация гр. Кубрат, ще се проведе пресконференция по повод старта на изпълнение на проект „Разширяване на капацитета на служителите на община Кубрат за качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса”. Обучението е финансирано по Оперативна програма „Административен капацитет” към Министерство на финансите и предвижда да повиши квалификацията на служителите на общината.

 

Назад