По 16 000 лева дават в Кубрат за футбола и за почистването на река Топчийска

   В Кубрат се проведе поредното заседание на общинския съвет. Бяха разгледани и приети 10 докладни записки. Решено бе да се осигурят допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес в общинските училища с маломерни и слети паралелки в размер на 82 073.60 лева от собствени приходи на съответните училища. До април 2015 година трябва да се проведе и „кръгла маса“ по въпроси, свързани с образованието в общината.
   Общинските съветници се съгласиха община Кубрат да предостави от бюджета си 16 000 лева за почистване на река Топчийска в регулацията на село Каменово. Същата сума от 16 000 лева трябва да предостави общинската фирма „Кубратска гора“ ЕООД на Сдружението с нестопанска цел „Футболен клуб Кубрат 2007“. Те ще бъдат предназначени за подпомагане развитието на аматьорския футбол в града и издигане на неговото ниво, както и за организиране и провеждане на други спортни мероприятия на територията на общината с участие на отбори от региона.
   Създадена бе петчленна временна комисия за избор на съдебни заседатели за Районен съд - Кубрат с председател общинския съветник Ганка Иванова. Тя трябва в срок до 10 октомври 2014 година да изготви предложения за съдебни заседатели. Приети бяха и няколко докладни, свързани с общински имоти.

 

Назад