Покана за кандидатите за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа” по Проект „Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи - община Кубрат”

   Община Кубрат кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа” по Проект „Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи - община Кубрат”, финансиран от Международната банка за възстановяване и развитие.

 

 

Задание за работа и обхват на услугите за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа” по проект „Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи” - община Кубрат” Версия за Acrobat Reader

 

Назад