За училищни ремонти в Кубратско са дадени 134 000 лв.

   Всички училища в Кубратска община приключиха с ремонтните си дейности, с изключение само на едно. Ремонтът на физкултурния салон на ОУ „Васил Левски“ в с. Беловец ще завърши в края на септември.
   В най-голямото училище в общината - СОУ „Христо Ботев“, са извършени различни ремонти за 77 000 лева - собствени средства и на община Кубрат. След основния ремонт на покривите на сградите, реконструкцията на училищната библиотека и останалите ремонтни дейности, за които вече писахме, тези дни бяха монтирани и петте нови компютъра в читалнята. Освежен бе и главният вход на училището, за което се погрижи учителят по изобразително изкуство Стоян Черников.
   В Севар бе извършен основен ремонт на физкултурния салон и на здравния кабинет на училището. В Сеслав се направи текущ ремонт на ВиК инсталацията и бе поставена нова дограма в сградата на училището. На училището в Юпер бе извършен текущ ремонт на покрива. В сградата на ученическо общежитие „Максим Горки“ в Кубрат бе направен основен ремонт на ВиК инсталацията. Там предстои да се довършат тротоарите около сградата, след изкопните дейности, свързани с водния цикъл на Кубрат.
   Навсякъде бе извършено освежаване на стаите, коридорите и останалите помещения. Общо за училищни ремонти в Кубратска община са дадени 134 000 лева.
   Текущи ремонти и освежаване се извършва и във всички детски градини в общината. Направена бе цялостна рехабилитация на спортната площадка на ЦДГ „Здравец“ в Кубрат. Сега такава се извършва и в ЦДГ „Щастливо детство“. В нея бе монтирано и ново оборудване в кухненския блок. Ремонтиран бе и кухненският блок и на градината в Севар. Предвижда се до края на септември да приключат последните ремонтни дейности в детските заведения.

 

Назад