Покана за кандидатите за предоставяне на услугата „Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове” по Проект „Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи - община Кубрат”

   Община Кубрат кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове” по Проект „Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи - община Кубрат”, финансиран от Международната банка за възстановяване и развитие.

 

 

Покана за кандидатите за предоставяне на услугата „Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове” позиция социален работник/социален педагог Версия за Acrobat Reader
Задание за работа и обхват на услугата за позиция социален работник/социален педагог Версия за Acrobat Reader
Покана за кандидатите за предоставяне на услугата „Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове” позиция социален работник-координатор Версия за Acrobat Reader
Задание за работа и обхват на услугата за позиция социален работник-координатор Версия за Acrobat Reader
Покана за кандидатите за предоставяне на услугата „Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове” позиция медиатор Версия за Acrobat Reader
Задание за работа и обхват на услугата за позиция медиатор Версия за Acrobat Reader
Образец на CV Версия за Microsoft Word

 

Назад