Съобщение във връзка със заболяването "син език" при животните

   Във връзка с възникването и разпространението на заболяването „син език" при животните Община Кубрат публикува информация и документи, както и контактните точки на служителите от общински служби по земеделие, които ще бъдат заети с набиране на информация за болестта „син език“ и ще дават указания на фермери и стопани какво да правят при установяване на болестта.

 

 

Пакет документи за изтегляне Версия за WinZip
Заповед № 776 от 01.08.2014 г. на кмета на община Кубрат Версия за WinZip
Практическо ръководство за борба с болестта “син език“ по преживните животни Версия за WinZip

 

Назад