Кубратска учителка бе на обучение в Германия

   Учителката Майя Радева от СОУ „Христо Ботев“ в Кубрат участва във форум в германския град Есен, организиран от Европейския център за развитие на професионалното обучение, за специалисти в образованието.
   Темата на обучението бе „Мрежа за Европа - разработване на европейска програма за младите граждани“, в категорията „Насърчаване придобиването на ключови компетенции чрез системата за образование и обучение“.
   Във форума участваха педагози, обучители на образователни специалисти от областни администрации в Белгия, Италия, Швейцария, Португалия, Испания, Румъния, Турция и Франция.
   Всеки от тях представи образователната система на страната си, институцията, която представлява и работата си в европейски аспект. Домакините представиха изградените от тях училища за Европа, като разкриха подробности по изработването на критерии и отговорности на различните институции.
   Участниците в обучението посетиха основно училище, гимназия и професионална гимназия. Тези учебни заведения са част от мрежата на европейските училища в германската област.
   Домакините организираха среща-дискусия с директори и координатори на училища, сертифицирани като „Училища за Европа“. Те разкриха целите на инициативата и критериите, които кандидатите за сертификат трябва да изпълнят. Участниците в учебната визита проявиха интерес към значението и продължителността на членството в мрежата. Обяснено бе, че всяко училище веднъж получило сертификат, работи с голямо усърдие да запази членството си, тъй като това осигурява по-висока популярност и е доказателство за първокласно обучение. За да покрият критериите, учебните заведения трябва да осигуряват билингвално обучение, да предлагат изучаване на поне три чужди езика, да участват активно в европейски проекти и партньорства, както и да включат „Европейско съдържание“ в учебния план.
   В една от срещите беше представена програмата за сертифициране EBBD. Младежите придобиват този сертификат след като покрият набор от критерии, отнасящи се до тяхната подготовка в сферата на икономиката и администрацията, правото, чуждите езици, европейски и световни пазари. Програмата има за цел стандартизиране на изискванията към постъпващите на работа младежи в сферата на бизнес-администрацията в европейските страни.

 

Назад