Обявление - ОУ ”Васил Левски”, с. Беловец

   ОУ ”Васил Левски”, с. Беловец на основание §5 от Допълнителните разпоредби на Наредба №16 за стопанисване и управление на земеделски земи от общинския поземлен фонд на Общинския съвет гр. Кубрат обявява търг с явно наддаване за отдаване под аренда на училищни земи за срок от 5 години, който ще се проведе на 25.06.2014 г., от 10,00 часа в сградата на училището.

 

 

Обявление за търг с явно наддаване за отдаване под аренда на земи Версия за Acrobat Reader

 

Назад