„Кубратска гора“ ЕООД гр. Кубрат обявява открит конкурс за възлагане на дейности по транспортиране, разтоварване и подвоз на дървесина

   „Кубратска гора“ ЕООД гр. Кубрат обявява открит конкурс за възлагане на дейности - транспортиране и разтоварване на дървесина, както и подвоз на дървесина от обект №1, включващ всички временни складове на цялата територия на ОГФ, стопанисван и управляван от „Кубратска гора“ ЕООД гр. Кубрат.

 

 

Заповед №23 от 11.06.2014 г. за открита процедура за открит конкурс за възлагане на дейности - транспортиране и разтоварване на дървесина, както и подвоз на дървесина от обект №1, включващ всички временни складове на цялата територия на ОГФ, стопанисван и управляван от „Кубратска гора“ ЕООД гр. Кубрат. Версия за Acrobat Reader
Заповед №24 от 11.06.2014 г. за назначаване на комисия за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейности - транспортиране и разтоварване на дървесина, както и подвоз на дървесина от обект №1, включващ всички временни складове на цялата територия на ОГФ, стопанисван и управляван от „Кубратска гора“ ЕООД гр. Кубрат. Версия за Acrobat Reader
Проект на Договор за извършване на транспортиране и разтоварване на дървесина, както и подвоз на дървесина от обект №1, включващ всички временни складове на цялата територия на ОГФ, стопанисван и управляван от „Кубратска гора“ ЕООД гр. Кубрат. Версия за Acrobat Reader
Условия за изготвяне на офертите и за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейности – транспортиране и разтоварване на дървесина, както и подвоз на дървесина от обект №1, включващ всички временни складове на цялата територия на ОГФ, стопанисван и управляван от „Кубратска гора“ Еоод гр. Кубрат. Версия за Acrobat Reader
Декларация Версия за Microsoft Word

 

Назад