Покана за кандидатите за предоставяне на услугата „Здравна консултация за деца” по Проект „Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи - община Кубрат”

   Община Кубрат кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Здравна консултация за деца” по Проект „Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи - община Кубрат”, финансиран от Международната банка за възстановяване и развитие.

 

 

Покана за кандидатите за предоставяне на услугата „Здравна консултация за деца” позиция лекар-педиатър Версия за Acrobat Reader
Задание за работа и обхват на услугата за позиция лекар-педиатър Версия за Acrobat Reader
Покана за кандидатите за предоставяне на услугата „Здравна консултация за деца” позиция стоматолог Версия за Acrobat Reader
Задание за работа и обхват на услугата за позиция стоматолог Версия за Acrobat Reader
Покана за кандидатите за предоставяне на услугата „Здравна консултация за деца” позиция медиатор Версия за Acrobat Reader
Задание за работа и обхват на услугата за позиция медиатор Версия за Acrobat Reader
Покана за кандидатите за предоставяне на услугата „Здравна консултация за деца” позиция медицинска сестра Версия за Acrobat Reader
Задание за работа и обхват на услугата за позиция медицинска сестра Версия за Acrobat Reader
Образец на CV Версия за Microsoft Word

 

Назад