График за изпълнение на изкопни работи по проект „Строителство и реконструкция на вътрешната водопроводна и канализационна мрежа на Кубрат“

   График за месеците март и април на улиците, по които ще се извършват изкопни работи по изпълнението на Проект № DIR-51011116-45-129 „Строителство и реконструкция на вътрешната водопроводна и канализационна мрежа на Кубрат и разширение на Пречиствателната станция за отпадъчни води” финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“

 

 

График за извършване на изкопни работи за Март - Април 2014 г. - I
График за извършване на изкопни работи за Март - Април 2014 г. - II

 

Назад