Ще обновяват парк "Омол" в гр. Кубрат

   В Кубрат бе направена първа копка на проекта „Рехабилитация на парк „Омол“. Той е по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони 2007–2013 г. А тя е подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Министерството на земеделието и храните и ДФ „Земеделие“.
   Лентата бе прерязана от кмета на общината Ремзи Халилов и Иван Андонов, един от собствениците на фирмата изпълнител от град Сандански.
   Общата стойност на проекта е 881 308 лева, а периодът на изпълнение – 30 месеца. Той предвижда цялостна реконструкция на градския парк „Омол“. Това включва паркоустройство и благоустройство, изграждане на зелени и водни площи и на фонтан, направа на дървено мостче, изграждане на места за сядане около дърветата, детска площ, чешма, пейки, монтирани съдове за отпадъци. Ще има още алейна мрежа, паркинг, детски площадки, пейзажна водна площ, наподобяваща ручей. Атракция ще бъдат водното огледало и фонтанът и подходящото им оцветяване.

 

 

 

Първа копка - парк Омол в гр. Кубрат Първа копка - парк Омол в гр. Кубрат Първа копка - парк Омол в гр. Кубрат

 

Назад