Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Кубрат за 2013 г.

   Председателят на Общински съвет-Кубрат на основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.66, ал.1 от Наредба №12 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, кани жителите на Община Кубрат, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на 20.02.2014 г. от 15 ч. в Ритуалната зала на читалище „Св. Св. Кирил и Методий“ на публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Кубрат за 2013 г.

   Уважаеми жители на община Кубрат,
   Предстои приемането на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Кубрат за 2013 година. За пръв път, след влизане в сила от 01.01.2014 г. на Закона за публичните финанси, това става след обществено обсъждане с местната общественост.

   ОЧАКВАМЕ ВИ!

 

 

Обяснителна записка за изпълнение на бюджета на Община Кубрат за 2013 г. Версия за Acrobat Reader

 

Назад