Редица домакинства в западния район на Кубрат вече са свързани с ВиК-мрежата

   Времето през по-голямата част на месец януари бе отново благоприятно за работа по изпълнението на най-мащабния проект в историята на Кубрат „Строителство и реконструкция на вътрешната водопроводна и канализационна мрежа на Кубрат и разширение на пречиствателната станция за отпадни води“.
   От стартирането на проекта вече изминаха пет месеца. За това време редица домакинства в западната част на Кубрат и квартал Дряново са свързани с водопроводната и канализационна мрежа. Работи се усилено и по главните направления.
   Строително-монтажни работи вече се извършват и в районите около Автогарата и Панаирската поляна. В много участъци изкопите са заринати, но предстои продължителен период на слягане на пластовете пръст и чакъл.

 

Назад