Публично обсъждане на проектобюджета на Кубрат за 2014 г.

   В сряда в Кубрат се състоя публично обсъждане на общинския бюджет за 2014 година. Поради лошото зимно време и непроходимите пътища присъстваха предимно работещи в общинската администрация и други бюджетни служители от града. Тук бе и председателят на общинския съвет д-р Ибрахим Яхов.
   Параметрите на финансовата рамка по отделните функции на проектобюджета представи зам.-кметът на общината Снежана Георгиева.
   Общият обем на бюджета е 10 880 336 лева. Спрямо началния бюджет за миналата година завишението е от 489 085 лева. Най-много средства са предвидени за образование - 4 983 813 лева, следват общи държавни служби - 1 749 301 лева, социални дейности - 1 423 873 лева и други.
   С най-голям размер на разходите по кметства е град Кубрат - 3 493 958 лева, следван от по-големите села - Севар - 93 124 лева, Беловец - 87 798 лева, Мъдрево - 79 117 лева.
   Нямаше никакви въпроси, препоръки, предложения и мнения от присъстващите. Заседанието на общинския съвет за приемането на бюджета ще бъде на 10 февруари.

 

Назад