Приключи проектът за повишаване капацитета на общинските служители

   В ритуалната зала на читалището в Кубрат се състоя заключителната конференция по проекта „Повишаване капацитета на служителите на община Кубрат за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса“. Той се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Полученото финансиране бе в размер на 88218,70 лв.
   В продължение на 6 месеца специализирани обучения преминаха 116 служители в общинската администрация. Те повишиха своята конкурентоспособност и професионална квалификация в сферите на: Работа в интеркултурна среда, лидерски умения и екипна ефективност, форми на сътрудничество между администрацията, граждански и бизнес организации, обучение по компютърни знания и умения и управление на собствеността.
   Конференцията откри секретарят на община Кубрат и ръководител на проекта Хюсние Мустафова. Презентация направи Симеон Симеонов. В залата имаше представители на общинските администрации от Завет, Исперих и Кубрат.

 

 

 

Заключителна среща по проект на ОПАК Заключителна среща по проект на ОПАК Заключителна среща по проект на ОПАК

 

Назад