Кубратски ученици участват на екологична конференция в Мюнхен

   18-годишните ученици от СОУ "Христо Ботев" в Кубрат Деница Генчева и Венцислав Василев ще вземат участие в Международната младежка екологична конференция - Мюнхен. Тя е организирана от Програмата на ООН за опазване на околната среда (ЮНЕП) и „Жените в Европа за общо бъдеще".
   Те са единствените делегати от България, забелязани са още през май, когато са участвали в международен конкурс за ученически проекти в Швеция.
   Очаква се на самата среща да участват млади активисти от над 100 страни, където ще обсъждат екологичните проблеми и ще обменят ползотворни идеи за справянето с тях. По време на форума ще бъдат разисквани темите за предприемачеството, устойчивата икономика и производство, опазването на горите и водата, разхищението на храните, потенциала на новите зелени работни места, както и състоянието на околната среда.
   Учениците от клуб „Екология“, с ръководител Елка Димитрова, ще демонстрират презентация с добри практики за опазване на околната среда и природните ресурси. Те ще представят в баварската столица как се справят с екологичните проблеми като съхраняване на биологичното разнообразие, опазване на горите, намаляване на въглеродния отпечатък и рециклиране на отпадъците.

 

Назад