Кубратска ученичка бе на посещение в Европейския парламент

   Както вече писахме, след като бе класирана на първо място в национален конкурс за есе, Нора Недкова - ученичка от 10 клас на СОУ „Христо Ботев“ в Кубрат, спечели и посещение в Европейския парламент в Страсбург. Той бе домакин на проведената за пръв път Euronest Scola конференция. В нея участваха 160 ученици от страните в Европейския съюз и страните от Източното парньорство, като Беларус, Азербайджан, Грузия, Молдова, Армения и Украйна. Целта бе учениците да научат повече за работата, която се извършва в парламента.
   България бе представена от Нора Недкова и още двама ученици от Дупница. Заедно с останалите те дискутираха, обсъждаха и приемаха решения по теми, свързани с Източното партньорство и по други актуални проблеми.
   Първият ден премина в представяне на делегациите от различните страни и среща със служители от Информационното бюро на Европейския парламент и от Дирекция „Външна политика“. Те ги запознаха с работата на европейските институции и търпеливо отговориха на многобройните им въпроси. След обяд учениците бяха разделени на три групи и в рамките на два часа обсъждаха въпроси по социални, политически и икономически теми.
   През втория ден всички участници в комисиите имаха възможност да представят своите доклади. Първите два доклада бяха приети с мнозинство, но последният бе отхвърлен от делегатите. За това евродепутатът от Чехия Либор Раучек в заключителната си реч каза: „Вие обсъдихте доклади и обменихте идеи. По някои въпроси постигнахте съгласие, а по други - не. Ето, това е демокрация!“.
   Като награда за добрата и успешна работа всички ученици бяха поканени да присъстват на истинска пленарна сесия, в присъствието на президента на Европейския парламент Мартин Шулц. Той ги приветства и им пожела успех в бъдеще.

 

Назад