Информационна среща в Кубрат

   В ритуалната зала на читалището в Кубрат се проведе информационна среща на тема „Новият програмен период 2014 - 2020 г.“ Тя бе организирана от Областния информационен център /ОИЦ/ в Разград. На нея присъства и заместник-областният управител Иван Борисов. Участваха още представители на община Кубрат, образованието, читалищата, Бюрото по труда, Дирекция „Социално подпомагане“, Дневния център за хора с увреждания, общинското предприятие за социални услуги, Агробизнесцентъра, бизнесмени.
   Оперативните програми за периода 2014 - 2020 г. бяха представени на видеостена от управителя на ОИЦ Юлиян Данаилов.
   Представена бе и процедурата „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“. Накрая срещата премина в ползотворна дискусия.

 

Назад