Обява за конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по междуселищна линия

   Община Кубрат, на основание чл.17 и чл.19 от Наредба №2 / 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и Решение № 243 / 05.08.2013 г. по Протокол №22 на Общински съвет - Кубрат и Заповед № 1015 / 30.09.2013 г. на кмета на Община Кубрат, обявява конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по междуселищна линия от републиканската транспортна схема - квота на Община Кубрат, както следва:
   - автобусна линия Русе - Бисерци, по утвърдено маршрутно разписание №17101, №17102 и №17103;
   - дължина на линията- 72 км;
   Срок за изпълнение на превозите – 5 (пет) години;
   Място на изпълнение на превозите - територията на Република България.

 

 

Обява за конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници Версия за Acrobat Reader

 

Назад