Преустановяване движението на МПС през м. Октомври 2013 г. в гр. Кубрат, поради изкопни работи

   Във връзка със започнали строително-монтажни работи по проект „Строителство и реконструкция на вътрешна ВиК мрежа на Кубрат и разширение на ПСОВ”, по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, се предвижда през м. Октомври 2013 г. да бъдат извършени изкопни работи по следните улици в гр. Кубрат:
   1. Ул. „Козлодуй“ (м/у ул. „Иван Вазов“ и ул. „Ст. Караджа“)
   2. Ул. „Драва“
   3. Ул. „Родопи“ (м/у ул. „Козлодуй“ и ул. „Цар Освободител“)
   4. Ул. „Струма“
   5. Ул. „Владая“
   6. Ул. „Ал. Константинов“
   7. Ул. „Тракия“
   8. Ул. „Чавдар Войвода“
   9. Ул. „Страцин (м/у ул. „Родопи“ и ул. „Хан Крум“)
   10. Ул. „Паисий Хилендарски“
   11. Ул. „Витоша“
   Движението на МПС по тези улици ще бъде преустановено.

 

Назад