Секретарят на МКБППМН-Кубрат представи превантивно-образователната програма „Превенция чрез позитивни начинания“ пред педагогически специалисти

В организирания обучителен семинар, който се проведе на 11-12 май тази година от Център за обучение и квалификация на педагогическите специалисти-София се включиха педагогически специалисти от няколко детски градини от Софийска област. Домакин на събитието беше ДГ „Знаме на мира“-Перник с директор Радостина Спасова.
Теми свързани с ранната превенция сред подрастващите и по специално: „Отговорни на пътя“, „Как да се подготвим за щастливо и безопасно лято“, „Ролята на родителя, като партньор във възпитателния процес“ и др., бяха представени от кубратския секретар д-р Надие Карагьозова в няколко модула, в които педагозите не само бяха слушатели, но и активни участници, като разсъждаваха по различни казуси свързани с разглежданите теми. На срещата, Карагьозова обърна внимание към две дати свързани с безопасността на движението по пътищата, на които се провеждат национални кампании - 29 юни - ден на безопасността на движението по пътищата и 18 ноември - ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортните произшествия Тя ги посочи като възможност за провеждане на различни прояви с превантивен характер и даде много примери от своята практика.
Апробирани в практиката и дали резултат педагогически решения на кубратския секретар адаптирани към условията на детската градина в последните години се превърна в приятен повод, педагогически екипи от страната да мултиплицират добрите идеи, които получават разбиране и подкрепа.
Центърът за обучение и квалификация на педагогическите специалисти-София предлага голям набор от актуални теми, които се представят от висококвалифицирани експерти, като голяма част от тях са академични представители и автори на учебници и образователни помагала за различни степени на обучение. Превенцията, като неразделна част от цялостния образователен-възпитателен процес е представена от кубратския секретар, който има и доста научни публикации по темата.

МКБППМН-Кубрат

 

 

 

МКБППМН-Кубрат МКБППМН-Кубрат МКБППМН-Кубрат
МКБППМН-Кубрат МКБППМН-Кубрат МКБППМН-Кубрат
МКБППМН-Кубрат МКБППМН-Кубрат МКБППМН-Кубрат

Назад