Протоколи от разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2024 / 2025 г.

Публикувани протоколи за разпределение на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд /ОПФ/ за 2024 г., по реда на чл. 37и, ал. 6 и 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за стопанската 2024/2025 г.

 

 

Протоколи от разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2024 / 2025 г. Версия за WinZip

 

Назад