Среща на кмета преди началото на новата учебна година

   На 11.09.2013 г. кметът на община Кубрат Ремзи Халилов се срещна с директорите на всички общински училища, детски градини и обслужващи звена на територията на общината. На срещата се дискутира готовността на учебните заведения за новата учебна година.
   Открито и в детайли всички директори споделиха проблемите – част от тях бяха решени на място, за други кметът постави кратки срокове за изпълнение.
   По време на срещите, по повод осигуряване на нормалното започване и протичане на учебния процес през новата учебна година, стана ясно, че сградния фонд на всички училищата на територията на общината е в много добро състояние.
   Доставени са учебници за всички ученици и учебни помагала за децата от ЦДГ. Извършени са ремонти в повечето училища и детски градини. За всички училища е осигурено горивото за зимния период.
   В община Кубрат има общо 8 общински училища. През 2013/2014 учебна година първолаците в Кубрат ще са 130, с 28 по-малко от миналата година.
   Новата учебна година ще се открие тържествено на 16.09.2013 г. във всички учебни заведения на територията на община Кубрат.

 

 

 

Среща на кмета преди началото на новата учебна година Среща на кмета преди началото на новата учебна година Среща на кмета преди началото на новата учебна година

 

Назад