Секретарят на МКБППМН-Кубрат проведе педагогически тренинг с детска градина в Сливо поле

Педагогическият екип на ДГ „Мечо Пух“ от Сливо поле в края на месец март проведе обучителен семинар-тренинг на тема „Приложение на игрови подходи за снижаване на агресивността в детска възраст“. Темата, свързана с агресията като социален и педагогически проблем, запазва постоянна актуалност и поради това се явява сериозно предизвикателство пред различни специалисти, работещи с деца.
Организацията на педагогическото събитие направи Център за обучение и квалификация на педагогически специалисти-София, а лектор по темата беше кубратският секретар по превенция д-р Надие Карагьозова.
Как изглежда детската агресивност през погледа на работещите детски учители? Хиперактивност означава ли агресия? Защо емпатията и толерантността се явяват контрапункт на агресията? Как подходящите игри вършат чудеса при формирането им? Тези теми бяха разгледани с подходящи примери и казуси по време на срещата.
Това е четвъртото посещение на Карагьозова в детското заведение, след като преди време Бахрие Раиф – директор на градината, покани за сътрудничество и партньорство кубратския сдекретар. В края на срещата от името на 1. б клас от СУ „Христо Ботев“ – Кубрат с класен ръководител Ш. Исмаил, Карагьозова подари ръчно изработен макет на тема „Пролет“ , отличен в училищен конкурс. Тази практика е част от стила на кубратския секретар, която показва постиженията на деца от различни образователни институции и населени места, като в същото време споделя и добри практики от дейността на учители от различна степен на образование.

МКБППМН-Кубрат

 

 

 

МКБППМН-Кубрат МКБППМН-Кубрат МКБППМН-Кубрат
МКБППМН-Кубрат МКБППМН-Кубрат МКБППМН-Кубрат

Назад