Обявен конкурс за заемане на войнишки длъжности в Сухопътни войски

   Със Заповед № ОХ-552/05.08.2013 г. на министъра на отбраната на Република България е обявен конкурс за заемане на вакантни длъжности във военни формирования от Сухопътни войски – Втора механизирана бригада – Стара Загора и 61-ва механизирана бригада – Карлово.
   Конкурсът ще се проведе от 18 ноември 2013 г. до 14 декември 2013 г. За приемане на военна служба могат да кандидатстват лица, завършили средни или висши граждански училища в страната и чужбина. Конкурсът включва изпит по физическа подготовка, изпит-тест за обща култура и събеседване.
   За справки - Марин Денев, тел. (0848) 73337.

 

 

Заповед № ОХ-552/05.08.2013 г. на министъра на отбраната на Република България за вакантни длъжности във военни формирования от Сухопътни войски – Втора механизирана бригада – Стара Загора и 61-ва механизирана бригада – Карлово. Версия за Acrobat Reader
Обява към Заповед № ОХ-552/05.08.2013 г. на министъра на отбраната на Република България за вакантни длъжности във военни формирования от Сухопътни войски – Втора механизирана бригада – Стара Загора и 61-ва механизирана бригада – Карлово. Версия за Acrobat Reader

 

Назад