„Техника на благодарност-думи вълшебни да знаем и по тях да се познаем“ събра ДГ „Слънчо“-Бисерци и кубратската комисия по превенция

Посещение в ДГ „Слънчо“-Бисерци осъществи кубратската комисия в първия ден от месеца на любовта (1 февруари). Секретарят на комисията д-р Н. Карагьозова, която не успя да присъства на тържествения юбилей на детското заведение по случай 70-та годишнина, отбелязан в края на миналата година, изненада малчуганите и работещите в образователната институция не само с подаръци, но и с импровизирана педагогическа ситуация, в която малките възпитаници, изправени в различни ситуации, упражниха „Техника на благодарност-думи вълшебни да знаем и по тях да се познаем“.
Техниката е адаптирана и съобразена с възрастовите характеристики на най-малките участници във възпитателно-образователния процес (ДГ и начално училище) и е подходяща като метод за превенция за позитивиране на образователната среда и снижаване на проявите на агресивност сред малките. Ситуацията, в която участва и директорът на детската градина Несрин Салиева, даде повод да се обсъди и друга важна тема, свързана с образованието и възпитанието, а именно – „Личният пример на родителя и учителя – като силен и въздействащ възпитателен фактор“.
По време на срещата деца оцветиха и любими герои от детските приказки. „Ежко-Бежко“ на малките сръчковци Адем и Неджби бяха подарени на местната комисия, която отбелязва ежегодно седмицата на гората и изготвя плакати за служителите от „Кубратска гора“.

МКБППМН-Кубрат

 

 

 

МКБППМН-Кубрат МКБППМН-Кубрат МКБППМН-Кубрат
МКБППМН-Кубрат МКБППМН-Кубрат МКБППМН-Кубрат

Назад