Делегация от Кубрат беше на официална визита в Мценск

   Делегация от Кубрат беше на официално четиридневно посещение в Мценск, Орловска област, по повод 70-годишнината от освобождението му
   Визитата беше по покана на кмета на град Мценск, а участие в нея взеха председателят на Общинския съвет в Кубрат Ибрахим Яхов, шефът на Дирекция „Хуманитарни дейности и техническо обслужване” Стефан Калинов, председателят на РПК „Наркооп” Искра Антонова и директора на СОУ „Христо Ботев” Татяна Дочева.
   По време на посещението си в града, групата се срещна с кметската управа и с председателя на Съвета на Мценския градски съвет на народните депутати.
   Домакините представиха на кубратчани структурата и дейността на органите на местната администрация и самоуправление.
   В присъствието на директори на местни училища бяха коментирани образователните системи в България и Русия и на учебните заведения в Кубрат и Мценск. Обсъдени бяха възможни проекти и дейности между ученици и педагогически персонал на двата града.
   На срещата изплува един много любопитен факт – оказа се, че четирима от общо деветте училищни директори от Мценск като деца са идвали в Кубрат с групи за летен обмен.
   В рамките на визитата си делегацията посети още Техникума по агробизнес и услуги, Мценския завод за комунално машиностроене, филиала на „Държавен университет – УНПК”, изложба на местни художници, Градския музей, Художествената галерия, както и детския лагер „Юбилеен”, където почиват българските деца.
   Групата взе участие в откриването на обекти, паметници и тържествен митинг по повод годишнината от освобождението на Мценск от немско-фашистките окупатори. Кубратската делегация получи юбилейни медали.
   Във връзка с подписаните от кметовете на двата града договорености предстои ръководители на културни институции и учебни заведения от общината да се запознаят с резултатите от визитата, за да се създаде организация за установяване на работни контакти със сродни институции от Мценск.
   Предвижда се още в градския музей да се уреди експозиция, представяща историята на връзките между двата града. Те са установени официално през 1977 година. В периода 1978-1990 г. всяко лято за по двайсет дни са се обменяли групи от 27 деца и трима ръководители.

 

 

 

Делегация от Кубрат беше на официална визита в Мценск Делегация от Кубрат беше на официална визита в Мценск Делегация от Кубрат беше на официална визита в Мценск

 

Назад