Секретарят на МКБППМН-Кубрат модерира семинар на тема „Съвременни аспекти на взаимодействие детска градина-семейство“ в Девин

Със сериозно участие на кубратския секретар в два образователни форума приключи 4-дневната работна среща в родопския град Девин в края на миналата седмица. С това и педагози от Смолянско споделиха опит и се обучаваха с Надие Карагьозова. Първото събитие обедини педагогически специалисти от 5 детски градини – ДГ „Здравец“-Девин, ДГ „Изворче“-Девин, ДГ „Радост“-Гьоврен, ДГ „Катя Ванчева“–с. Грохотно и ДГ „Радост“ от Борино, които взеха участие в семинар на тема „Съвременни аспекти на взаимодействие детска градина-семейство“. Събитието се проведе в зала „България“ на хотелския комплекс Орфей.
По време на срещата бяха очертани типът отношения и тяхната промяна от „педагог-дете“, в „педагог-дете-родител“ и алтернативите за промяна в общуването между двата субекта–детска градина-семейство. Понятието „предучилищно възпитание“ беше разгледано като педагогическа интеракция, в която водещи са субект-субектните отношения. Друг важен акцент от срещата беше разглеждане на работещите форми за общуване и сътрудничество с родителската общност – как традиционните методи се преплитат с нетрадиционните или иновативните форми, които целят формиране и повишаване на педогическата култура у родителя за подобряване на взаимодействието между двете възпитателни институции. Това даде възможност на присъстващите да споделят опит в тази насока и да приемат единодушно разбирането, че “включването на родителите в дейностите на детската група създава една нова позитивна среда, която работи в полза и на двете страни родител-дете. Но за да се случи това, е необходима промяна преди всичко в нагласите на хората и осъзнаване важността на активното родителско участие в живота на техните деца“. Ръководителите на предучилищните институции Радка Пищелова, Снежана Радева, Гюлбеяз Кафа, Христина Маврудова и Руфие Шанова изтъкнаха, че е достатъчно училищните власти да разработят политики за въвличане на родителите в училищни проекти и дейности и че родителите трябва да осъзнаят своята съществена роля за развитието на своите деца. Семинарът завърши с излъчване на послание „Семейството и детската градина трябва да излъчват еднакви послания“.
Вторият образователен форум беше споделен от различни специалисти на социалния сектор, в който бяха разиграни различни педагогически казуси, продиктувани от най-често срещаните проблеми в детската градина и класната стая, като отношения между различните участници в него. „За какво най-често се карат децата“, „Как хиперактивните деца променят атмосферата в групата“, „Когато родителят отсъства или е абдикирал от родителските си права“, „Когато приобщаването не се случва или не дава желаните резултати“ и други въпроси бяха подробно разгледани и обсъдени от позицията на конкретния специалист.
Всички участници стигнаха до важността и приемането на превенцията като сериозна дейност, която трябва да бъде неделима част от съвременното възпитание и образование и в края на работния ден излъчиха призив-послание „Безумието по пътищата да спре“. По този начин участниците проявиха чувствителност и показаха гражданска позиция във връзка със зачестилите инциденти по пътищата, в които загиват хора като Ферарио Спасов и Стефка Великова – големи имена свързани с българския спорт.

МКБППМН-Кубрат

 

 

 

МКБППМН-Кубрат МКБППМН-Кубрат МКБППМН-Кубрат

Назад