Стартира проектът по изграждането на водната инфраструктура на град Кубрат

   Искра Михайлова, министър на околната среда и водите и Ремзи Халилов, кмет на община Кубрат направиха символична първа копка на проекта по изграждането на водната инфраструктура на град Кубрат. Това постави начало на строителството по проект „Строителство и реконструкция на вътрешната водопроводна и канализационна мрежа на Кубрат и разширение на пречиствателна станция за отпадъчни води”. Проектът е на обща стойност 46 милиона и 432 хиляди лева и се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”.
   С реализацията на този мащабен проект се цели да се модернизира и доизгради ВиК мрежата в общината, която е от 70-те години на миналия век. Това ще предотврати проблемите с изтичането на замърсени отпадъчни води към почвата и наводненията.
   Реализацията на проекта намалява до минимум авариите във водопреносната мрежа и преодолява огромните загуби на вода, които достигат до над 60%. Ще се подобри качеството на водните ресурси, водоснабдителна и канализационна система ще бъде адекватна, спрямо европейските изисквания. Очаква се да намалеят разходите по поддръжката и ремонта на водопроводната и канализационната мрежи, както и енергийния разход.
   Сред основните цели на проекта е подобряване качеството на живот на жителите и гостите на град Кубрат чрез осигуряване на екологосъобразно отвеждане, пречистване и заустване на битовите отпадни води.
   Проектът „Строителство и реконструкция на вътрешната водопроводна и канализационна мрежа на Кубрат и разширение на пречиствателна станция за отпадъчни води” ще бъде реализиран до 30 юни 2015 година.

 

 

 

Стартира проектът по изграждането на водната инфраструктура на град Кубрат Стартира проектът по изграждането на водната инфраструктура на град Кубрат Стартира проектът по изграждането на водната инфраструктура на град Кубрат
Стартира проектът по изграждането на водната инфраструктура на град Кубрат Стартира проектът по изграждането на водната инфраструктура на град Кубрат Стартира проектът по изграждането на водната инфраструктура на град Кубрат

 

Назад