Летни занимания в ОДК - Кубрат

   Ангажирането на децата в летните дни цели пълноценен организиран отдих и в същото време предпазване от рискови ситуации на улицата, от вредни навици, обогатяване на личността на детето чрез знания и умения от различни области на познанието в игрова форма. Стимулира се стремежът им за себе доказване и себе утвърждаване. Докосват се скритите интереси и дарования у децата.
   С провежданите мероприятия в рамките на програма „Лято 2013” се постига оползотворяване и осмисляне на свободното време на децата през лятото чрез целенасочени занимания, игри, излети и приложни дейности.
   Дейностите по програмата са ориентирани към насърчаване на заетостта по интереси във времето, свободно от учебни занимания, през лятната ваканция.

 

 

 

Летни занимания в ОДК - Кубрат Летни занимания в ОДК - Кубрат Летни занимания в ОДК - Кубрат

 

Назад