Среща с родители на първокласници се проведе в Кубрат в партньорство с МКБППМН

Притесненията на родител, чийто дете постъпва в първи клас, вълненията на класния ръководител станаха повод за организиране на родителска среща от типа „Академия за родители“, по инициатива на Шанал Исмаил - дългогодишен възпитател и един от класните ръководители на първолачета от випуск 2023 година.
В актовата зала на СУ „Христо Ботев“ пред развълнуваните родители, част от които за първи път изпращат ученици през новата учебна година, говори секретарят на местната комисия д-р Надие Карагьозова, която подробно и с примери поднесе темата „Взаимодействие семейство-училище“. По време на срещата, Карагьозова обърна внимание на ползите от това сътрудничество, подсети родителите, които трябва да бъдат изключително търпеливи, докато детето им се адаптира към новата образователна среда, подчерта защо е необходимо да се изгради по правилния начин т.н. режим на ученика.
В края на срещата обърна внимание на родителите да не бъдат пасивни наблюдатели, а активно да участват в училищния живот на своите деца и винаги при необходимост да търсят помощ от учител или специалист, който ще ги насочи към правене на избори и вземане на правилни решения. Карагьозова отправи и една препоръка, към родителите, в случай, че детето им има някакви по-сериозни особености (като заекване, затруднено произнасяне на някои букви, двигателни затруднения или др.) да ги сподели с класния ръководител още в началото на учебната година, за да бъде целият клас помолен да подходи с внимание и разбиране към проблема на своя съученик.
Срещата премина при голям интерес, в който родителите показаха активност и оцениха възможността, в която могат да бъдат чути, изслушани и разбрани. На лекцията присъства и Вилдан Халилова, възпитател в същото училище.

МКБППМН-Кубрат

 

 

 

МКБППМН-Кубрат

Назад