В кубратската гимназия бе създаден клуб по проект „УСПЕХ“

   От началото на тази учебна година в Професионалната гимназия в Кубрат работи клуб „Изработване на рекламни материали“ с ръководител Ивалинка Николова. Той бе изграден по проекта „УСПЕХ“ /Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти/, финансиран от Европейския социален фонд.
   В училището се проведе втората заключителна представителна изява на клуба. Селвис Ибрахим от 11 клас представи презентация на тема: „Рекламните печатни издания“. На табла бяха представени изработените брошури и плакат, свързани с кампанията по приема на ученици за учебната 2013/2014 г. След това останалите членове на клуба - ученици от 9 до 12 клас, представиха изработените от тях рекламни материали - визитни картички, брошури, рекламни карета, поздравителни картички, менюта за ресторанти, листовки и други. Една голяма част от тях популяризираха дейностите в училището, специалностите, по които се извършва обучението, възможностите, които дава училището за обучение по професии.

 

Назад