Кубратските емпатисти с екологични листовки и призив по случай 5 юни – Световният ден на околната среда

На отговорно поведение се учим всеки ден. Уменията и навиците се затвърждават ежедневно, когато полагаме грижи за това. Резултатите от това се виждат в конкретните инициативи и събития, които дават възможност да покажем лична отговорност и колективно съзнание. Чувствителността към злободневни теми се формира, когато говорим открито за тях, дискутираме, търсим и предлагаме решения.
Водени от разбирането, че подрастващите могат и трябва да бъдат ангажирани в доброволчески дейности и безкористно да правят добри дела, от години кубратската комисия осигурява възможности на учениците-доброволци чрез различни творчески предизвикателства да бъдат будни и граждански активни. Проблемите свързани с околната среда е световен проблем, който от десетилетия вълнува почти всички държави на планетата.
В отговор на това са създадени различни екологични движения, които поставят на фокус бъдещето на майката Земя. В тази връзка и с наближаването на 5 юни – световният ден на околната среда, активните емпатисти Максимо, Викторио, Дарио и Семинара, които неотдавна показаха завидни резултати на областен конкурс станаха и посланици на събитието, организирано от местната комисия- изработване на екологични листовки с призив за ЗЕЛЕНО И ЧИСТО БЪДЕЩЕ!. Листовките ще бъдат разпространени в понеделник по време на голямото междучасие от възпитаниците на Шенал Исмаил от ГОЦУД при СУ „Христо Ботев“, а част от тях ще бъдат залепени на видни обществени места с напомняне, че можем да пазим чисто не само у дома.
Световният ден за опазване на околната среда се провежда всяка година на 5 юни и е проява на Обединените нации за положителни действия, свързани с опазването и полагане на грижи за околната среда.

МКБППМН-Кубрат

 

 

 

МКБППМН-Кубрат МКБППМН-Кубрат МКБППМН-Кубрат

Назад