Педагозите от ЦДГ „Щастливо детство" гр. Кубрат изследват нови похвати за мотивиране на екологично поведение у децата

   През учебната 2012/2013 година ЦДГ „Щастливо детство” град Кубрат кандидатства и спечели проект на ПУДУС „За чиста околна среда” и работи по темата „Обичам природата и аз участвам”.
   Проведени са през годината много дейности с деца и родители.
   На 12 юни 2013 г. се проведе психотренинг с педагогическия екип на тема „Формиране на психична готовност за устойчиво екологично поведение” с треньор - фасилитатор д-р Петя Чешмеджиева - доктор по педагогика, магистър по психология, член на Съюза на учените в България и на Дружество на психолозите в България.
   Учителите дадоха спонтанно параметри на екологичното чрез всичко, с което го свързват, систематизираха ги в концентрични кръгове. в които поставиха земя, слънце, въздух, вода, обкръжени от компоненти на природата, а около тях подредиха дейностите на човека и необходимостта за опазването с отговорност за живота на планетата.
   Интерактивната форма на краткото обучение помогна на учителите бързо да посочат трудностите, които са срещали досега в практиката или които очакват и биха искали предварително да се подготвят за тях.
    Проведената квалификационна услуга предложи иновативен модел, в който теорията да се сближи с практиката.

 

 

 

Педагозите от ЦДГ "Щастливо детство" гр. Кубрат изследват нови похвати за мотивиране на екологично поведение у децата Педагозите от ЦДГ "Щастливо детство" гр. Кубрат изследват нови похвати за мотивиране на екологично поведение у децата Педагозите от ЦДГ "Щастливо детство" гр. Кубрат изследват нови похвати за мотивиране на екологично поведение у децата

 

Назад